ALMAN ƏDƏBİYYATINDAN

 

Balaş Beli

 1. Henrix mübarizəyə başlayır. – Bakı: Uşaqgəncnəşr, 1941. – 92 s.

Bastian Hors

2.      «Talançılar»: Romandan parça /Almancadan t.e.: H.Sadıqov //Azərbaycan gəncləri. – 1972. – 28 deabr

Bauer A.

3.       Ağ gül ordeni: Hekayə //Azərbaycan müəllimi. – 1965. – 12 dekabr.

Bexer İohannes

4.      Beşillik dastan: Şeir //T.e.: M.Arif //İnqilab və mədəniyyət. –1931. - №11-12. – S.10-11.

5.      İki Almaniya: Şeir /T.e.:  B.Adil //İnqilab və mədəniyyət. -1951. – №1. – S. 104-105

6.      Stalin xiyabanı; İki Almaniya; Sovet ölkəsinin qəlbi: Şeir  /T.e.: Q.Böyükağa //Azərbaycan. -1953. - №3. - S.140-155.

Bender Hans

7.      İyun gecəsi: hekayə /T.e.: C.Ələkbərov\\Bakı. – 1959. – 4 iyun.

Berzan Yuri

 1. Bir məhəbbətin tarixi: Povest /T.e.: Cəfər Bağır //Azərbaycan. -1964. - №8. – S. 130-154;  - №9. – S.101-145.

 2. Bir məhəbbətin tarixi: Povest – Bakı: Gənclik, 1968. – 103 s.

Bitner D.

 1. Yumoresko /T.e.: Z.Babayev //Ədəbiyyat və incəsənət. – 1978. – 18 mart

Bobrovski İohannes

 1. Dayanacaq: Şeir /T.e.: Əhəd Muxtar //Ulduz. - 1971. - №9.- S.3

Borxert Volfhanq

 1. Divar: Hekayə /Almancadan t.e.: Nemət Rahmati//Mütərcim. – 2007. - №1-2. – S.74-75.

 2. Milad töhfəsi: Hekayə /Almancadan t.e.: Vilayət Hacıyev //Ədəbiyyat və incəsənət. – 1980. - 4 iyul

 3. Rus qarı; Torpaq; Milad töhfəsi; Siçovullar ki gecələr yatır: Hekayələr /T.e.: Vilayət Hacıyev //Alman ədəbiyyatı antologiyası. – Bakı: Yazıçı, 1981. – S..73-87.

 4. Siçovullar gecələr yatır: Hekayə /Almancadan t.e.: Vilayət Hacıyev //Ulduz. – 1977. - №1. – s.44-46

 5. Torpaq: Hekayə /Almancadan T.e.:  Vilayət Hacıyev //Azərbaycan gəncləri. – 1976 . – 11may.

Böll Henrix

 1. Axşam: Hekayə /T.e.: nəriman Əbdülrəhmanlı //Yeni Azərbaycan. – 2001. – 12 oktyabr.

 2. Bir təlxəyin düşüncələri: Roman /Orijinaldan t.e.: Vilayət Hacıyev//Xəzər. – 2006. - №3. – S.22-61; №4. – S.30-70; 2007. - №1. – S.67-110; №2. – S.53-112

 3. Bıçaqoynadan; Tibten stansiyası; Cırtdan və kukla: Hekayələr /Almancadan t.e. Vilayət Hacıyev //Azərbaycan. – 1988. - №1. – s.146-157.

 4. Çevrilmiş səhifə: Roman /T.e.: Əkrəm Əylisli. – Bakı, 1987. – 2210 s.

 5. Çörəyin dadı:Hekayə /t.e.: Vilayət Hacıyev //Azərbaycan. – 2009. - №1. – s.159-160.

 6. Elza Baskoleytin ölümü: Hekayə /T.e.: Muxtar Kazımoğlu //Ulduz. – 2005. - №8. – s.70-72.

 7. Elza Boskolaytın ölümü: Hekayə /t.e.: Vilayət Hacıyev //Azərbaycan. – 2009. - №1. – s.165-168.

 8. Gənc padşahın xatirələri; Etiraf; Nəsə olacaq; Alver olan yerdə; Təzə körpü: Hekayələr /Almancadan t.e. Vilayət Hacıyev //Xəzər. – 1991. - №1.

 9. Ədalətli Daniel: Hekayə /t.e.: Vilayət Hacıyev //Azərbaycan. – 2009. - №1. – s.160-165.

 10. Leonqrinin taleyi: Hekayə /Almancadan t.e.: Əlihəsən Nəcəfov //Ədəbiyyat və incəsənət. – 1968. – 6 yanvar.

 11. Nə isə olmalıdır: Hekayə /T.e.: Əlihəsən Nəcəfov //Ədəbiyyat və incəsənət. – 1978. – 12 avqust.

 12. O illərin çörəyi: Povest /T.e.: Əkrəm Əylisli. – Bakı: Azərnəşr, 1966. – 126 s.

 13. O illərin çörəyi /T.e.: Əkrəm Əylisli  //Böll Henrix, Həddad Malik. – Bakı: Maarif, 1987. – S.9-86.

 14. Ölməz Teodora: Hekayə /t.e.: Vilayət Hacıyev //Azərbaycan. – 2009. - №1. – s.168-170.

 15. Pis romanlarda olduğu kimi: Hekayə /t.e.: Vilayət Hacıyev //Azərbaycan. – 2009. - №1. – s.1170-174.

 16. Solğun bənizli Anna: Hekayə /t.e.: Vilayət Hacıyev //Azərbaycan. – 2009. - №1. – s.174-176.

 17. Təqlidçi: Hekayə //Yeni Azərbaycan. – 2002. – 30 avqust.

 18. Üzlü qonaqlar: Hekayə /Almancadan t.e. Vilayət Hacıyev //Ulduz. – 1988. - №7. – S.1-82.

 19. 26a. Solğun bənizli Anna /Almancadan t.e. Vilayət Hacıyev.

 20. 26b. Ölməz Teodora /Almancadan t.e. Vilayət Hacıyev.

Brambax Rayner

 1. Altı fincan qəhvənin haqqı: Hekayə /T.e.: Çərkəz Qurbanov //Dünya: Oricinaldan tərcümə toplusu. 2-ci kitab /Tərt.Sabir Rüstəmxanlı. – Bakı: Yazıçı, 1986. – S.174-178.

 2. Altı fincan qəhvə: Hekayə /Almancadan t.e.:Vilayət Hacıyev //Ulduz. – 1981. - №11.

Bredel Villi

 1. Evə məzuniyyət.: Hekayə. /T.e.: Əlihəsən Nəcəfov //Azərbaycan. -1977. - №5. – S.204-207.

 2. Məzuniyyət: Hekayə /T.e.: Əlihəsən Şirvanlı //Dünya: Orijinaldan tərcümə toplusu /Tərt.­dəni Sabir Rüstəmxanlı. . – Bakı: Yazıçı, 1983. – S.133-137.

Brext Bertolt

 1. İki oğul: Hekayə /T.e.: Ə.Şirvanlı //Ədəbiyyat və incəsənət. – 1983. – 15 aprel

 2. İki oğul: Hekayə /T.e.Əlihəsən Şirvanlı //Dünya: Orijinaldan tərcümə toplusu. 2-ci kitab /Tərt.: bir Rüstəmxanlı. – Bakı: Yazıçı, 1986. – S.179-181.

 3. Kuraj  ana və uşaqları: Dram /T.e.: Novruz Gəncəli //Azərbaycan. -1970. - №6. – S.121-172.

 4. Təyyarəçi idi mənim qardaşım: Şeir /T.e.: Əlihəsən Şirvanlı //Dünya: Orijinaldan tərcümə toplusu /Tərt.edəni Sabir Rüstəmxanlı. – Bakı: Yazıçı, 1983. – S.19.

 5. Təyyarəçi idi mənim qardaşım: Şeir/T.e.: Əlihəsən Şirvanlı //Ədəbiyyat və incəsənət. – 1981. – 9 yanvar.

Bretnşnayder Brikitte

 1. Bakı (20 yanvar 1990) /T.e.Əlihəsən Şirvanlı //Xalq qəzeti. – 1993. – 26 mart.

Brüxner Friderike

 1. Altfıncı mərtəbənin hikməti (Leypsiq Universitetinin müəlliminin Anarın «Beşmərtəbə…» romanı haqqnıda) //Azərbaycan. – 1981. - №9. – s.184-189.

Burxqardt Maks

 1. Yazılmamış məktublar: Povestlər /T.e.:Y.Əzimzadə /Müqədimə Sergey Baruzdinin. – Bakı: Gənclik, 1981. – 88 s.

Buş Vilhelm

 1. Nəhayət: Şeir /Almancadan t.e.: A.Yusif //Ədəbiyyat və incəsənət. – 1979. – 3 avqust

Byother Alfred

 1. Əxlaqdan iki: Povest /T.e.: Z. Babayev. – Bakı: Gənclik, 1986. – 204 s.

Buş Vilhelm

 1. Nəhayət: Şeir /T.e.A.Yusif//Ədəbiyyat və incəsənət. – 1979. – 3 avqust

Dikmən Ş.

 1. Ad günü: Hekayə /Almancadan t.e. Vilayət Hacıyev // «Yol» qəzeti. – 1991. - №7. – iyun

 2. Dostluq: Hekayə  /Almancadan t.e. Vilayət Hacıyev //Ədəbiyyat və incəsənət. – 1990. – 28 dekabr

 3. Elçilər: Hekayə /Almancadan t.e. Vilayət Hacıyev //Ulduz. – 1990. - №9. – S..72-79

Dinst Stanislaus

 1. Mən təklif edirəm: Hekayə /Almancadan t.e.:Yusif Savalan //Ədəbiyyat və incəsənət. – 1981. – 6 noyabr

Feyxtvanger Lion

 1. Qəribə adamın müdrikliyi yaxud Jan Jak Russonun ölümü və ölməzliyi. – Bakı: Uşaqgəncnəşr, 1958. – 520 s.

 2. Lautenzak qardaşları: Roman /T.e.: Vilayət Hacıyev. – Bakı: Yazıçı, 1991. - 230 s.

 3. Roman və hekayələr /Alman dilindən t.e.: Vilayət Hacıyev. – Bakı: Yazıçı, 1991. – 296 s. - /DƏK. C.85)

Forner Villi

 1. Gecə narahat çılığı: Yumoresko /Orijinaldan t.e.: Y.Allahverdiyev //Ədəbiyyat vəincəsənət. – 1979. -19 oktyabr.

Franke Gerbert

 1. Həmişə evdə-eşikdə; Müqəddəs qadağa: Hekayə /T.e.: E.Hüseynoğlu //Xəzər. – 1993. - №1. – s.112-114.

Fridrix Holderlin

 1. Tale şərqisi: Şeir //Yeni aZərbaycan. – 2005. – 29 aprel.

Füman Frans

 1. Alay dostları /Po/. /T.e.: Həmid Arzulu //Azərbaycan. -1981. - №1. – S.180-205.

 2. Georgi Trakl

 3. Axşam: Şeir //Yeni Azərbaycan. – 2001. – 26 iyul.

Günter De Broyn

 1. Bojena: Hekayə/T.e.: B.Nəriman //Dost ellərin səhəri. – Bakı: Yazıçı, 1979. – S.3-18.

 2. Hauptman

 3. Toxucular: Drama. – Bakı: Azərnəşr, 1933. – 94 s.

Hauf Henrix

 1. Mənim əzizlərim!: Şeir. /T.e.: Rəfiq Zəka //Azərbaycan. -1971. - №7. – S.174.

Hayner Miller

 1. Dəmir xaç: hekayə /T.e. aydın Abi Aydın//Yeni kənd. – 167. – 8 aprel.

Herberq Georq

 1. Nifrət nəğməsi: Şeir /T.e.Yusif Savalan //Dünya: Orijinaldan tərcümə toplusu /Tərt.edəni Sabir Rüstəmxanlı. . – Bakı: Yazıçı, 1983. – S.324-325.

Hesse Herman

 1. Bütün ölümlər : Şeirlər //Yeni Azərbaycan. – 2001. – 26 iyul.

 2. Canavar: Hekayə /Almancadan t.e. Vilayət Hacıyev // «Yol» qəzeti. – 1992. - №1.- yanvar

 3. Canavar: Mənsur hekayə/T.e.: Paşa Əlioğlu //Xəzər. – 2007. - №1. – S.38-44.

 4. Dünya tarixi :Essee /T.e.: Rafiq Haşımov //Dünya ədəbiyyatı. – 2004. - №1. – S. 2. -9ö

 5. Sığınacaq: Essee /T.e.: Rafiq Haşımov //Dünya ədəbiyyatı. – 2005. - №2.- S.184.

 6. Tərcümeyi-hal; Qocalıq haqqında: Esse. Canavar: Hekayə /T.e.: Paşa Əlioğlu //Xəzər. – 2007. - №1. – S.15-44.

 7. Yalquzaq:  Povest və roman /Almancadan t.e., ön söz və izahlar: Qorxmaz Vəliyev vəVilayət Hacıyevin. – Bakı:Yazıçı, 1990.-232 s.

Heyne Henrix

 1. Affrontenburq (Təhqirlər qəsri): Şeir /T.e.: Əlihəsən Şirvanlı  //Dünya: Orijinaldan tərcümə toplusu. 3-cü kitab. – Bakı: Yazıçı, 1988. – S.220-222.

 2. Böyük ağrılardan söhbət düşəndə; Ulduzlar; Niyə tərk edirsən; Siz ancaq gözləyin : Şeirlər //Ədəbiyyat qəzeti. – 1997. – 12 dekabr.

 3. Çay: Hekayə /T.e.: Əlihəsən Nəcəfov //Alman ədəbiyyatı antologiyası. – Bakı: Yazıçı, 1981. – S.19-20.

 4. Dərdimizin beşiyi : Şeir /Almancadan t.e.: Ə.Şirvanlı //Ədəbiyyat və incəsənət. – 1986. – 21 mart.

 5. Dünən güldü taleyim; Ulduzlar; Yuxuda ağlamışam; Sevənlər ayrılanda; Dəniz kənarında bir gözəl durub: Şeirlər /T.e.: Yusif Savalan//Dünya: Orijinaldan tərcümə toplusu /Tərt.: Sabir Rüstəmxanlı.  – Bakı: Yazıçı, 1983. – s. 326-327.

 6. Əli bəy: Şeir /Almancadan t.e.: Nemət Rəhmani //Mütərcim. – 2007. - №1-2. – S.76.

 7. Gelderndə doğulmuş anam: Şeir (Betti Heyneyə) /Almancadan t.e.: Ə.Şirvanlı //Ədəbiyyat vəincəsənət. – 1984. -13 yanvar

 8. Gəldi bər-bəzəkli al günəşli may: Şeir /T.e.: Əlihəsən Şirvanlı //Dünya: Orijinaldan tərcümətoplusu /Tərt.edəni Sabir Rüstəmxanlı. . – Bakı: Yazıçı, 1983. – S.318.

 9. Hars səfəri: Povest /T.e.: Həmid Arzulu //Alman ədəbiyyatı antologiyası. – Bakı: Yazıçı, 1981. – S.87-156.

 10. Həqiqətdəbelədir; Lazara; Mayn üzərində Frankfurtda Göteyə heykəl qoyma proyekti; Ah yetər; Ağlamaq istərdim; Xoşbəxt olmasa da; Əzra; Ey gəzəl!; Bir-iki saatlıq; Yuxuda gördüm ki…; Məni heç çəkməyir; Suallar : Şeirlər. /T.e.: Mikayıl Manafoğlu //Revolyusiya və kultura. -1939. - №7. – S.87-92

 11. İstərəm; Ulduzlar: Şeirlər /Almancadan t.e.: Əlihəsən Şirvanlı //Bakı. – 1981. – 16 may

 12. İstərəm; Fəryad vadisi;  Niyə tərk edirsən: Şeirlər /T.e.: Əlihəsən Şirvanlı //Azərbaycan. – 2005. – 36. – s.148-149.

 13. İztirablarımın gözəl beşiyi…;  Cenniyə: Şeirlər /Orijinaldan t.e.: Yusfi Savalan //Xəzər. – 2006. - №2. – S.118-123.

 14. Qermaniya :Poema  /T.e.: M.Rzaquluzadə//Revolyusiya vəkultura. -1938. – №2. – S.59-69;

 15. Lirik intermessodan: şeirlər /T.e.: M.Rzaquluzadə. //Azərbaycan. – 1957. - №7. s.174-175.

 16. Mənim bu yaralı qəlbimdən hərgah…; Könlüm qəm qüssədən gəl salma söhbət; Söykə yanağını yanağıma gəl; Gündüz aşiqdir gecəyə…: Şeirlər /T.e.: Mütəllif Cəfərov //Dünya: Orijinaldan tərcümətoplusu /Tərt.edəni Sabir Rüstəmxanlı. . – Bakı: Yazıçı, 1983. – S.329-330.

 17. Müasir və son şeirlərdən /T.e.: M.Rzaquluzadə /\Azərbaycan. – 1957. - №7. – s.177-181.

 18. Nəğmələr kitabından: Yuxu vəhəyat; Dağların səsi; Lirik intermessodan; «Vətənə dönüş»dən; Əzra; Məni cəlb etməyir; Şerlər şeri; Şair Firdovsi: Şeir./T.e.:M.Rzaquluzadə //Azərbaycan. -1957. - №7. – S. 173-181

 19. Onlar hirsləndirib incitmiş məni: Şeir /T.e.: Əlihəsən Nəcəfov //Ədəbiyyat vəincəsənət. – 1973. – 13 oktyabr.

 20. Ölən keşikçi: şeir /T.e.: M.Rzaquluzadə //Ədəbiyyat və incəsənət. – 1956. – 19 fevral.

 21. Seçilmiş şeirlər və poemalar /T.e.: M.Rzaquluzadə. – Bakı: Azərnəşr. 1958. – 315 s.

 22. Su pərisi-Lorelay; Ulduzlar; Şam ağacı: Şeirlər /T.e.: Əlihəsən Şirvanlı //Azərbaycan. – 1972. - №6. – S.170-171

100.    Su pərisi-Lorelay; Yatmışdı yuxuda; Ürəyi dərd dolu; Niyəqızılgüllər solğundur belə; Torpağa tökülən göz yaşlarımdan; Gecəkayutda: Şeirlər /T.e.: Əlihüseyn Nəcəfov //Alman ədəbiyyatı antologiyası. – Bakı: Yazıçı, 1981. – S. 11-13.

101.    Şair Firdovsi :Şeir. /T.e.: M.Rahim //İnqilab vəmədəniyyət. -1934. - №9-10. – S.45-46

102.    Şeirlər /Almancadan t.e.: Ə.Şirvanlı //Azərbaycan. – 2005. - №6. – S.148-149.

103.    Şimal dənizi: Şeirlər /T.e.: Əlihəsən Şirvanlı. – Bakı: Şirvanəşr, 2005. – 96 s.

104.    Tanheyzer: Şeir. /T.e.: M.Rzaquluzadə//Azərbaycan. -1956. - №3. – S.113-118.

105.    Yuxuda ağlamışam…; Sən ey şeirlər; Ləbləri qönçə; /Almancadan t.e.: Yusif Savalan //Mütərcim. – 1996. - №1. – s.47.

Hofman Rolf

 1. Prokuror: Hekayə/T.e.: Yusif Savalan  //Dünya: Orijinaldan tərcümətoplusu. 3-cü kitab. – Bakı: Yazıçı, 1988. – S.290-301.

Holts-Baumert Herhard

 1. Mənim adımı niyə«Gopçu Alfons» qoydular: Hekayə/T.e.: İshaq İbrahimov //Müasir xarici ölkəyazıçılıarının povest vəhekayələri. – Bakı: Gənclik, 1988. – S.428-433.

Horts Bastian

 1. «Talançılar» (Romandan parça) //T.e.: H.Sadıqov//Azərbaycan gəncləri. – 1972. – 28 dekabr.

Höte İohan Volfqanq

109.    Alman lirikası vəQərb-Şərq divanından nümunələr /T.e.Həmid Arzulu. – Bakı: Yazıçı, 2000. – 219 s.

110.    Dərs kitabı: Şeir /T.e.: Alim M. //Ədəbiyyat vəincəsənət. – 1983. – 25 mart.

111.    Eqmontun monoloqu: Şeir. /T.e.:T.Bayram //Azərbaycan. -1966. - №5. – S.183-184.

112.    Gənc Vörterin iztirabları /T.e.: S.Şamilov; Red.: İ.Əliyeva. Ön söz Aslan Aslanov. – Bakı: Yazıçı, 1983. – 207 s.

113.    Faust:  Dramatik poemadan parçalar. /T.e.: Əhməd Cəmil //Azərbaycan. -1968. - №1. – S.129-138; №7. – S.116-119; №8. – S.137-142; №10. – S.153-158; 1969. - №1. – S.189-194; №5. – S.176-179; №11. – S.174-179; №12. – S.177-181; 1970. - №1. – S.167-172; №2. – S. 176-179; №3. – S.171-174.

114.    Faust: Faciə/T.e. və müqədd.: Əhməd Cəmil; Red.Mikayıl Rzaquluzadə. – Bakı: Azərnəşr, 1970. – 500 s. 

115.    Faust: Faciə /T.e.vəmüqədd.: Əhməd Cəmil. – Bakı: Yazıçı. 1986. – 518 s. –/DƏK.C.29 /      

116.    Faust: Faciə /T.e.: Əhməd Cəmil. Red. M.Rzaquluzadə. – Bakı: Öndər, 2004. – 560 s.- /DƏ/

117.    Faust /T.e.: Əhməd Cəmil. – Bakı: Çaşıoğlu, 2006. – 536 S. - /DƏ/

118.    Gənc Vörterin iztirabları /T.e.: Seyfulla Şamilov: Müqədd. A.Aslanovun. – Bakı: Azərnəşr, 1959. – 275 s.

119.    İlk bahar; Züleyxanamə; Züleyxa deyir; Məndən uzaq düşəndə; Eynilə;Xatırlatma: Şeirlər /T.e.: Həmid Arzulu //Dünya: Orijinaldan tərcümətoplusu. 2-ci kitab /Tərt.edəni Sabir Rüstəmxanlı. – Bakı: Yazıçı, 1986. – S.303-306.

120.    Qərb-Şərq divanı //Yeni Azərbaycan. – 2002. -22 noyabr.

121.    Qərb-Şərq divanı /t.e.: Ə.Qubatov. – Bakı: Şirvannəşr, 2008. – 399 s.

122.    Qiraət kitabı (Nizami haqqında şeir) /T.e.: Bəxtiyar Vahabzadə. -//Ədəbiyyat qəzeti. – 1953. – 12 dekabr.

123.    Lirika /T.e.: Ə.Qubatov. – Bakı: Şirvanəşr, 2007. – 95 s.

124.    Meşə hökmdarı; Şeir . /T.e.: M.Rahim; Tapılmış /T.e.:N.Gəncəli :Şeir //İnqilab vəmədəniyyət. -1949. - №10. – S.104-105.

125.    Oxu kitabı (Nizamiyə); Çəmənçiçəyi; Arfa çalanlar; Bənövşə; İtib dincliyim; Məhəbbət, məhəbbət, yenəməhəbbət; Çay sahilində; Ah, o gözlər, dodaqlar1: Şeirlər  /T.e.: Həmid Arzulu //Alman ədəbiyyatı antologiyası. – Bakı: Yazıçı, 1981. – S.5-10.

126.    Oxu kitabı («Şərq-Qərb divanı»ndan): Nizami Gəncəviyə;  Misirli ərən nəğməsi: Şeirlər  /Almancadan t.e.: Əlihəsən Şirvanlı //Ədəbiyyat vəincəsənət. – 1989. – 27 oktyabr.

127.    Oxu kitabı; Qərb-Şərq divanından; Nizami Gəncəviyə; Həvəs və əziyyət; Ümid: Şeirlər /T.e.: Ə.Şirvanlı //Azərbaycan qadını. – 1994. - №5-6. – s.26.

 1. Oxu kitabı; Misirli ərən nəğməsi; Rəvayət; Hatəm: Şeirlər //Xalq qəzeti. – 1999. – 22 avqust.

 2. Prometey; May nəğməsi; Həyansan mənə: Şeirlər /T.e.: Həmid Arzulu //Dünya: Orijinaldan tərcümətoplusu /Tərt.edəni Sabir Rüstəmxanlı. . – Bakı: Yazıçı, 1983. – S.320-323.

 3. Səyyah nəğməsi: Şer/T.e.: Əlihəsən Şirvanlı //Dünya: Orijinaldan tərcümətoplusu /Tərt.edəni Sabir Rüstəmxanlı. . – Bakı: Yazıçı, 1983. – S. 317.

İxen A.

 1. Bülbül: Hekayə/Almancadan t.e: İslam Əliyev //Tərəqqi. – 1975. – 15 fevral

 2. İngeborq Baxman

 3. VAda şərqiləri: Şeir /Yeni Azərbaycan. – 2001. – 26 iyul.

 4. İvan Qoll

 5. Sürrealizmin manifesti: Essee /T.e.: Nəriman Əbdülrəhmanlı //Kaspii. – 2006. – 1-3 aprel

Kafka Frans

136.    Felitsiya Bauerəməktublar /T.e.: Orxan Budaqlı //Xəzər. – 2005. - №3. – s.116-137.

137.    Hökm /T.e. : Vüqar Sultanov //Xəzər. – 1993. - №1. – s.119-124.

138.    Ölünün yanında qonaq: Hekayə //Yeni Azərbaycan. – 2002. – 25 oktyabr.

139.    Yuxu: Hekayə/T.e.: Vilayət Hacıyev //Dünya: Orijinaldan tərcümətoplusu. 2-ci kitab /Tərt.Sabir Rüstəmxanlı. – Bakı: Yazıçı, 1986. – S.150-151.

Kalau Haynts

140.    Bir ehtimald; Dəhşət; Nağıl: Şeirlər //Yeni Azərbaycan. – 2001. – 26 oktyabr

141.    Həyatın mənası; Yay mahnısı: Şeir. /T.e.: Əsgər İlham vəSabir Almazov //Azərbaycan. -1971. - №7. – S.173-174.

142.    İkiqat göy qurşağı; Kənd evləri; Səmimi olan hər şey:  Şeirlər /T.e.:  Yusif Həsənbəy //Azərbaycan gəncləri– 1986.  -16 iyun.

Katarina Hamer

143.    Seçilmiş yol: hekayə /T.e.: İ.Abdullayeva //Yeni Azərbaycan. – 2003. – 6 aprel.

Kestner Erix

144.    Emil və xəfiyyələr. İki povest /T.e.: R.Salamova. – Bakı: Gənclik, 1985. – 220 s.

Kitabın içindəkilər: Emil vəxəfəiyyələr; Bu hələ başlanğıc deyil; Sercant Yeşke dinmirSən deməsacaq da kara gələrmiş; Berlinədn vəBerlinəməktub.

Krauze Hans

145.    Velosiped əhvalatı: Hekayə/T.e.: Rafiq İmanov //Dünya: Orijinaldan tərcümə toplusu. 2-ci kitab /Tərt.Sabir Rüstəmxanlı. – Bakı: Yazıçı, 1986. – s.182-186.

Krayetser Q.

146.    Krançı qız: Şeir /T.e.: N.Manafov //Azərbaycan gəncləri. – 1975. – 18 noyabr.

Krüs Ceyms

147.    Tim Taler, yaxud satılmış gülüş: Povest /T.e.: İshaq İbrahimov //Müasir xarici ölkəyazıçılıarının povest vəhekayələri. – Bakı: Gənclik, 1988. – S.3-388.

Qallaş Valter

148.    Bir parça səma: Hekayə/Almancadan t.e.: Əlihəsən Nəcəf //Ədəbiyyat vəincəsənət. – 1970. – 1avqust

Qrebe Renate

149.    Düşüncə: Şeir /T.e.: N.Manafov //Azərbaycan gəncləri. – 1975. – 18 noyabr

150.    Nəğmə: Şeir /Almancadan t.e.: N.Manafov //Ulduz. – 1976. - №9. – s.40

Qross Valter

151.    Lurd: Hekayə /T.e.Vilayət Hacıyev //Dünya: Oricinaldan tərcümətoplusu /Tərt.edəni: Sabir Rüstəmxanlı. . – Bakı: Yazıçı, 1983. – S. 155-159.

Qrun M.

 1. Axşam düşəndə: Hekayə/Almancadan t.e. Vilayət Hacıyev //Ulduz. – 1986. - №10.

Qupport Q.

153.    Telmana azadlıq!: Şeir . /T.e.: Ə.Fövzi //İnqilab vəəmdəniyyət. -1934. - №5. – S.23.

Qurban Səid

154.    Altunsaç /Alman dilindən t.e.: Ç.Qurbanlı. – Bakı: Nurlan, 2005. – 293s.

Lents Ziqfrid

155.    Ayın ən xoşbəxt ailəsi: Hekayə/Almancadan t.e. Vilayət Hacıyev //Azərbaycan. -1986 - №8. – S.135-146

156.    Döyüş; Qəlb sirdaşı: Hekayələr /Almancadan t.e. Vilayət Hacıyev //Azərbaycan. – 1990. - №5. – S.176-186.

157.    Mehmanxanada bir gecə:Hekayə /T.e Q.İlkin  //Azərbaycan. -1965. - №4. – S.174-176

158.    Mehmanxanada bir gecə: Hekayə /Almancadan t.e. Vilayət Hacıyev //Ulduz. – 1974. - №7. – S. 42-44

159.    Yeni il töhfəsi: Hekayə/Almancadan t.e. Vilayət Hacıyev //Ulduz. – 1986. - №1. – S.43-48.

Lessinq Qotvald

160.    Emiliya Qalotti: Pyes /T.e.: Həmid Arzulu //Alman ədəbiyyatı antologiyası. – Bakı: Yazıçı, 1981. – S.157-232.

Marxvista Hans.

161.    Mirolin: Hekayə/T.e.: Çərkəz Qurbanov //Dünya: Orijinaldan tərcümətoplusu /Tərt.edəni Sabir Rüstəmxanlı. . – Bakı: Yazıçı, 1983. – S. 138-143.

Maron Monika

162.    Heyvani yanğı: Hekayə/T.e.: Ramiz Abbaslı //Ulduz. – 2005. – №11. – s.75-77.

Məhəmməd Əsəd Bəy

163.    Ağ Rusiya /Alman dilindən t.e.: Ç.Qurbanlı. – Bakı: Nurlan, 2005. – 184 s.

164.    Allahu Əkbər /Alman dilindən t.e.: Ç.Qurbanlı. – Bakı: Nurlan, 2005. – 464 s.

165.    Son peyğəmbər /Alman dilindən t.e.: Ç.Qurbanlı. – Bakı Nurlan, 2005. – 455 s.

166.    Şərqdə neft və qan /Alman dilindət.e. Ç.Qurbanlı. – Bakı: Nurlan, 2005. – 327 s.

Moyziş L., Bazna E.

167.    «Siseron»  əməliyyatı. Siseron mən idim /T.e.: Z.Babayev; Red.: O. Salamzadə.  – Bakı: Yazıçı, 1982. – 269 s.

168.    Praysler Helmut. Şəkil :Şeir /T.e.: Yusif Savalan //Dünya: Orijinaldan tərcümətoplusu. 2-ci kitab /Tərt.edəni Sabir Rüstəmxanlı. – Bakı: Yazıçı, 1986. – S.327.

Nəvai Əlişir

169.    Şeirlər /Almancadan t.e.: Ə.Şirvanlı //Azəpbaycan. – 2005. - №6. – S.143-149

Nitşe Fridrix

170.    Zərdüştün söhbətləri /T.e.: Niyazi Mehdiyev //Xəzər. – 1993. - №1. – s.5057.

Opits Martin

171.    Bir İtin epitafiyası :Şeir /Almancadan t.e.: Y.Savalan //Ədəbiyyat vəincəsənət. – 1982. – 26 mart.

Otto Karl

172.    Rəssama ithaf :Şeir /Almancadan t.e.: Səyavuş Məməmdzadə//Ədəbiyyat vəincəsənət. – 1978. – 4 mart.

Pfluq R.

173.    Heç kim, heç nəunudulmur /T.e.: Ə.Qubatov //Azərbaycan müəllimi. – 1986. – 9 may.

Praysler Helmut

174.    Ancaq yerdən görünür; Nankorluq;  Uşaqlarla hər gün: Şeirləçr /T.e.: B.Vahabzadə //VahabzadəV. Axı dünya fırlanır. – Bakı, 1987. – s. 201-202.

175.    Xəyal; Balaca zəiflik; İnsanların sevgisi; Çoxdan, lap çoxdan; Xəyala dalmaq gözəldir: Şeir. /T.e.: Bəxtiyar Vahabzadə //Azərbaycan. -1973. - №1. – S.128-130

176.    Sevgi: Şeir  Almancadan t.e.: Y.Savalan //Ədəbiyyat vəincəsənət. – 1984. – 12 oktyabr.

177.    Uşaqlıqda hər gün; Ağac yerdən sorur gücü; Nankorluq: Şeirlər /T.e.: B.Vahabzadə. İstək; Şəkil: Şeirlər /T.e.:Y.Savalan //Ulduz. – 1983. - №6. – S.51-52

Prodül Günter

178.    Şəhər yuxuda ikən: Hekayə. /T.e.: AdiləCəlil //Azərbaycan. -1971. - №7. – S.175-183

Remark Erix Mariya

179.    Qərb cəbhəsində təbəddülat yoxdur: Romanqdan parça. /T.e.: M.Arif //İnqilab vəəmdəniyyət. -1929. - №10. – S.12-19; №11. – S.22-29; №12. – S.11-16

180.    Qərb cəbhəsində təbəddülat yoxdur /T.e.: İsgəndər Nəfisi. – Bakı: Azərnəşr, 1930. – 260 s.

181.    Lissabonda bir gecə: Hekayə. /T.e.: Vaqif Hüseynov //Azərbaycan. -1988. - №4. – S.125-131

182.    Zəfər tağı: Roman /T.e.: Vilayət Hacıyev /Ön söz Q.Quliyevin.– Bakı: Yazıçı, 1986. –432 s.

Ren Y.

183.    Qəndyeyən: Hekayə/Almancadan t.e. Vilayət Hacıyev //Ədəbiyyat vəincəsənət. – 1984. – 17 avqust.

Renn L.

184.    Nobbi /T.e.: Ə.Axundov. – Bakı: Uşaqgəncnəşr, 1960. – 88 s.

Rilke Rayner Mariya.

185.    Anadan danışsaq…; Məryəmin doğulması; O görünən yol…: Şeirlər /T.e.: Vaqif Bayatlı //Xəzər. – 2006. - №2. – s.7-8

186.    Balaca əsgər: Hekayə/T.e.: Vilayət Hacıyev //Dünya: Orijinaldan tərcümətoplusu. 2-ci kitab /Tərt.e.: Sabir Rüstəmxanlı. – Bakı: Yazıçı, 1986. – S.144-149.

187.    Oxuyursanmı : Şeir //Yeni Azərbaycan. – 2001. – 26 iyul.

Rodrian Fred, Klemke Verner.

188.    Qaranquş Xristina /T.e.: R.İmanov. – Bakı: Gənclik, 1973. – 34 s.

Sauti Robert

189.    Volter Tayler: Şeir /T.e.: Ülvi Bünyadzadə //BünyadzadəÜlvi.  Sənin oxşarın bənövşəydi…. – Bakı, 2005. – s. 34-50

Skorell Alf

190.    Şəkkakın rüsvayçılığı: Hekayə//Azərbaycan. -1964. – №10. – s.169

Soyfer Yura

191.    Vineta vəya sulara qərq olmuş şəhər: Pyes /Alman dilindət.e.:  Vilayət Hacıyev //Xəzər. – 2007. - №1. – s.164-186.

Stefan Sveyq 

192.    Amok: Novella /Almancadan t.e. Vilayət Hacıyev //Azərbaycan. – 1983. - №6. – s.164-187

193.    Jozef Düşe /T.e.: Qabil Əhmədov. – Bakı: Gənclik.  1970. – 156 s.

194.    Kitab Mendel: Novella /T.e.: Ç.Qurbanlı //Xəzər.- 1992. - №5-6. – s.70-79.

195.    Qorxu. – Bakı: Azərnəşr, 1930. – 70 s.

196.    Novellalar. – Bakı: Azərnəşr, 1974. – 64 s.

197.    Dayə: Hekayə/T.e.: Zahid Məmmədov//Dünya: Orijinaldan tərcümətoplusu /Tərt.edəni Sabir Rüstəmxanlı. . – Bakı: Yazıçı, 1983. – s. 116-132.

Seçer Levent

198.    Sevdalarımın rəqsi: şeirlər, deyimlər. – Bakı: Vektor, 2008. – 103 s.

Şeller Valter

199.    «1914-1941»: Şeir /Almancadan t.e.: Yusif Savalan //Kommunist. – 1987. – 9 avqust

Şiller Fridrix

200.    Seçilmiş əsərləri. – Bakı: Öndər, 2004. – 350s.

Kitabın içindəkilər: Qaçaqlar /T.e.: Mehdi Məmmədov. Genuyada Fleskonun sui-qəsdi /T.e.: Hüseyn Şərif.  Məkr və məhəbbət /T.e.: Nigar Rəfibəyli.

201.    Pyeslər /T.e.: M.Məmmədov, H.Şərifov, N.Rəfibəyli /Müqədd. Əkbər Ağayevin. . – Bakı: Azərtədrisnəşr, 1960. – 420 s.

Kitabın içindəkilər: Qaçaqlar /T.e.: Mehdi Məmmədov. Genuyada Fleskonun sui-qəsdi; mək rvəməhəbbət /T.e.: N.Rəfibəyli

202.    Balladalar. Şeirlər /Almancadan t.e.Əlihəsən Şirvanlı.– Bakı: Şirvanəşr,2002.– 60 s.

203.    Bulaq başında oğlan; Gözəl bahara: Şeir. /T.e.: Əlihəsən Şirvanlı //Azərbaycan. -2002. - №9. – S.127

204.    Girov: Şeir /T.e.: Əsgər İlham //Azərbaycan gəncləri. -  1981. – 25 iyul.

205.    Əlcək: Ballada /T.e.: Həmid Arzulu //Alman ədəbiyyatı antologiyası. – Bakı: Yazıçı, 1981. – S. 14-16.

206.    Qaçaqlar /T.e.: Cəfər Cabbarlı. – Bakı: Azərnəşr, 1935. – 107 s.

207.    Qaçaqlar /T.e.: Mehdi Məmmədov //Şekspir V., Moleyr J., Şiller F., Löpe-De Veqa. Seçilmiş əsərlər. – Bakı: Gənclik, 1989. – S.171-386. - /DUƏK.C45/

208.    Orlean qızı: Dram /T.e.: Tələt Əyyubov //Azərbaycan. -1967. - №1. – S.117-161.

209.    Pyeslər. – Bakı: Azərnəşr, 1960. – 419 s.

Kitabın içindəkilər: Qaçaqlar; Genuyada Fieskonun suiqəsdi; Mək rvə məhəbbət /T.e.: M.Məmmədov, H.Şərifov, N.Rəfibəyli.

210.    Şərəfini itirmiş cinayətkar: Hekayə /T.e.: AyşəMollayeva //Alman ədəbiyyatı antologiyası. – Bakı: Yazıçı, 1981. – S.21-40.

211.    Vilhelm Tell /T.e.: M.Rzaquluzadə. – Bakı: Uşaqgəncnəşr, 1962. – 192 s.

Şnure Volfditrix

212.    Qaçış: Hekayə /T.e.: Nilufər Abdullazadə //Ədəbiyyat qəzeti. – 1991. – 18 oktyabr.

213.    Yürüş: Hekayə/T.e.:Vilayət Hacıyev //Dünya: Orijinaldan tərcümə toplusu /Tərt.e.:  Sabir Rüstəmxanlı. . – Bakı: Yazıçı, 1983. – S.149-154.

Şonq Karl

214.    Vahid sülh cəbhəsi:Şeir. /T.e.: Q.Böyükağa //Azərbaycan. -1953. - №10. – S.139

Ştorm Teodor

215.    Almalar yetişəndə: Novella /T.e.: Vilayət Hacıyev //Dünya: Orijinaldan tərcümə toplusu /Tərt.e. Sabir Rüstəmxanlı. . – Bakı: Yazıçı, 1983. – S.144-148.

216.    Əbədi keşik :Hekayə. /T.e.: Yusif Savalan //Azərbaycan. -1981. - №9. – S.154-156.

217.    İmen gölü: Novella /T.e.: Fəxrəddin Veysəlov  //Dünya: Orijinaldan tərcümə toplusu. 3/ 1988. – Bakı: Yazıçı, 1988. – S.158-182.

218.    Ögey ana: Hekayə/T.e.: Vilayət Hacıyev //Alman ədəbiyyatı antologiyası. – Bakı: Yazıçı, 1981. – S.41-67.

Ştral Rudi

219.    Hiylə: Hekayə/Almancadan t.e. Vilayət Hacıyev // Ədəbiyyat vəincəsənət. – 1980. -14 mart.

Ştrindberq Avqust

220.    Payız: Hekayə /Almancadan t.e.: Nilufər Abdullazadə //Xəzər. – 1993. - №3. – s.67-74.

Ştrittmatter Y.

221.    Külək; Sual: Şeirlər /Almancadan t.e.: Y.Savalan //Ədəbiyyat vəincəsənət. – 1984. – 12 oktyabr.

Şultse Aksel

222.    Vüsal: Şeir /Almancadan t.e.: Y.Savalan //Ədəbiyyat vəincəsənət. – 1984. – 12 oktyabr

223.    Yayın son nəğməsi; Məzar daşı: Şeirlər /T.e.: Yusif Savalan //Dünya: Orijinaldan tərcümətoplusu. 2-ci kitab /Tərt.edəni Sabir Rüstəmxanlı. – Bakı: Yazıçı, 1986. – S.328-329.

Tsimmerinq Maks

224.    Berlində Lenin meydanı :Şeir. /T.e.: Əsgər İlham //Azərbaycan. -1971. - №7. – S.173

225.    Berlində Lenin meydanı: Şeir /T.e.: T.Mahmud //Azərbaycan qadını. – 1974. – №10. – S.5

226.    Leninin əsgərləri: Şeir. /T.e.: Ağacavad Əlizadə// -1970. - №1. – S.35

227.    Mən Lenini görmüşəm: Şeir/T.e.: Yusif Savalan //Dünya: Orijinaldan tərcümə toplusu /Tərt.e.: Sabir Rüstəmxanlı. . – Bakı: Yazıçı, 1983. – S.328.

Uze Bodo

228.    İlk qurban: Hekayə/ T.e.Vilayət Hacıyev //Dünya: Orijinaldan tərcümə toplusu. 3-cü kitab. – Bakı: Yazıçı, 1988. – S.143-157.

Veken Karl

229.    Annermari və kapitan. – Bakı: Gənclik, 1989. – 189 s.

Verxarn Emil

230.    Ölüm; Qayıq; Qorxu;Noyabr; Dekabr: Şeirlər /T.e.: Zakir Fəxri //Xəzər. – 2006. - №3. – s.7-14

Veyert Georq

231.    Lankaşirli meyxanaçı; Usta şagirdləri: Şeir. /T.e.: R.Zəka, Ə.Kərim //Azərbaycan. -1966. - №8. – S.143.

Viner Volf

232.    İbrət dərsi: Yumoresko //Azərbaycan gəncləri. – 1971. -5 yanvar

Volf Fridrix

233.    Bələdiyyərəisi /T.e.: Əlihəsən Nəcəfov //Alman ədəbiyyatı antologiyası. – Bakı: Yazıçı, 1981. – S.68-73.

234.    On yeddi  kömbəçörək (Xarici yazıçılar Sovet İttifaqı haqqında) //Azərbaycan. -1982. - №12. – S.36-38.

Volfqanq Look

235.    Tənhalıq; Qarmaqarışıqlıq; İlahi xeyir-dua ver: Şeirlər /T.e.: Yusif Savalan. – Palitra. – 2001. – 1 may.

Yurgen A.

236.    Georq-Göy  irogezlərin oğulluğu: Roman /T.e.: C.Məcnunbəyov; Red.: S.Tahirova. – Bakı: Azərnəşr, 1964. – 225 s.

Yakobs Karl

 1. Axşamlar dəniz qabarır: Hekayə/T.e.: G.Həsənzadə //Əgər bütün dünyaının uşaqları (Xarici ölkə yazıçılarının hekayələri). – Bakı: Azərnəşr, 1965. – S.94-101.

Yelinek Elfride

 1. Paula: Hekayə/Almancadan te.e.:  Ramiz Abbaslı //Ulduz. – 2005. - №2. – s.42-45

Zauernhaymer Peter

 1. Çağırış; Vyetnam haqqında sülh mahnısı: Şeirlər /T.e.: B.Vahabzadə//Azərbaycan gəncləri. – 1973. – 13 fevral

Zegers Anna

 1. Gücsüzlərin gücü: 9 hekayə/T.e.: Rəna Şıxməmmədova  /Müqəd. T.Motıyevanın.– Bakı: Gənclik, 1970. – 197s.

Kitabın içindəkilər:  Aqata Şveykert; Bələdçi; Peyğəmbər; Qamış; Görüş; Mübahisə; Suzi; Tiomasın hədiyyəsi; İtkin qəbilənin qayıtması.

 1. Balıqçıların üsyanı. – Bakı: Azərnəşr, 1932. – 80 s.

 2. Nümayəndənin qızı: Hekayə//Azərbaycan pioneri. -1980. – 3 yanvar.

 3. Yeddinci xaç: Roman /T.e.: İshaq İbrahimov və Hüseyn Şərifov. – Bakı: Azərnəşr. 1953. – 427 s.

Züskind Patrik

244.          Ətriyyatçı: Roman /T.e.: Cavanşir Yusifli//Azərbaycan. – 2004. - №12. – s.17-99.

245.          Kontrabas: Monopyes vəhekayələr /Ruscadan t.e.: Şövqü Hüseynov, İlqar Fəhmi. /Red.Ə.Səfərli. – Bakı: Yurd, 2005. – 145 s.

246.          Kontrabas: Mono-pyes /T.e.: Cavanşir Yusifli //Xəzər. – 2004. - №4. – s.174-194.

Ziskin Y.

247.          Boyaq: Hekayə/T.e.: H.Rəna //Azərbaycan gəncləri. – 1979. – 12 may

248.          Elə şey olmaz /T.e.: Z.Babayev //Ədəbiyyat vəincəsənət. – 1979. – 7 sentyabr

249.          Ətriyyatçı: Hekayə/Almancadan t.e.: Cavanşir Yusifli //Azərbaycan. – 2004. - №12. – S.14-16

250.          Yalnız qadınlar üçün: Hekayə/Ruscadan t.e.: ƏminəMehdiyeva //Azərbaycan qadını. – 1980. - №3. – S.12-13.

 

*              *             *

251.    Alman ədəbiyyatı antologiyası /Red.: R.İmanov. – Bakı: Yazıçı, 1981. – 236 s.

252.    Alman ədəbiyyatı antologiyası. 2 cilddə. C.1. Şeirlər, hekayələr, povest, pyes, esselər, roman. – Bakı: Şərq-Qərb, 2006. – 438.

253.    Alman ədəbiyyatı antologiyası. 2 cilddə. C.2. Nağıllar. – Bakı: Şərq-Qərb, 2006. – 373 s.

254.    Alman yumoru (/T.e.: Əlihəsən Nəcəfov //Azərbaycan. -1967. - №7. – S.209

255.    Sevgilimə; Qış çiçəyi; On beş pfeninq; Vida; Ovçu; Ah, Strasburq!; Ay işığı mahnısı; Məhəbbət sınağı; Rahibənin mahnısı (Gənc Marksın «Albom»undan alman xalq mahnıları) /T.e.: Teymur Elçin //Azərbaycan. -1959. - №11. – S.122-129