Sergey Yesenin.

Əlvida, ey dostum...

 

Azərbaycan dilinə 9 tərcümə variantı

 

" , ..."

 

, ,

, .

.

 

, , , ,

,-

,

, , .

1. Ş. Sadiqin tərcüməsi

(Ədəbiyyat və incəsənət qəzeti, 10 yanvar 1959-cu il)

 

Əlvida, ey dostum, bir də əlvida,

Səni gəzdirirəm ürəyimdə mən.

İnan qarşıdakı bu ayrılıq da

Görüş vəd eləyir bizə yenidən.

 

Əlvida, nə danış, nə də ki, əl ver,

Nə qaşlarını çat, nə gözün dolsun.

Ölüm bu dunyada yenilikmidir...

Yaşamaq özü də yenilik olsun?

 

2. Ə. Kürçaylının tərcüməsi

(Azərbaycan jurnalı, 1965, 11)

 

Əlvida, ey dostum, əlvida, artıq,

Əzizim, sən mənim ürəyimdəsən!

Taleyə yazılan hökmü-ayrılıq.

Görüş vəd eləyir bizə yenidən.

 

Əlvida, ey dostum, nə söz, nə söhbət,

Qəm yeyib qaşını çatmağın nədir.

Nə qoca dünyada ölüm təzədir,

Nə də ömr eləmək təzədir, əlbət!

 

3. Ə. Kürçaylının tərcüməsi

(S.Yesenin. Şeirlər kitabı, Bakı, 1975)

 

Əlvida, ey dostum, əlvida, artıq,

Əzizim, sən mənim ürəyimdəsən!

Taleyə yazılan hökmü-ayrılıq.

Görüş vəd eləyir bizə yenidən.

 

Boşla söz-söhbəti, dostum, əlvida,

Qəlbinin qəmini, qüssəsini sil.

Nə ölüm təzədir qoca dünyada,

Nə də ki, yaşamaq təzə şey deyil!

 

4. Anarın tərcüməsi

(Azərbaycan gəncləri qəzeti, 1 sentyabr 1973):

 

Əlvida, ey dostum, bir də əlvida,

Əzizim, sən mənim ürəyimdəsən.

Müəyyən olunmuş ayrılıq günü

Vəd verir gələcək görüşümüzdən.

 

Əlvida, nə gərək əl vermək, ya söz,

Çatma qaşlarını, eyləmə kədər.

Ölüm bu dünyada təzə şey deyil,

Amma təzə şeydir yaşamaq məgər?

 

 

5. Nüsrət Kəsəmənlinin tərcüməsi

(Bakı, 9 oktyabr 1974-cü il)

 

Əlvida, əziz dost, əlvida bir

Artıq söz lazım qəlbi təmizə.

Bizim bu vədəli ayrılığımız

Neçə görüşləri vəd edir bizə.

 

Əlvida, əziz dost!..

Niyə öpüşək?

Qəm yemə, heç indii qəm yeri deyil.

Bu dünyada təzə deyil ki, ölmək;

Lakin yaşamaq da heç yeni deyil

 

 

6. E. Borçalının tərcüməsi

(Ədəbiyyat qəzeti, 6 oktyabr 2006-cı il)

 

Əlvida, ey dostum, əlvida artıq!

Yerin var, əzizim, bağrım başında.

Taleyin cızdığı qəfil ayrılıq

Görüş də vəd edir bizə qarşıda.

 

Əlvida! hələlik! əlsiz, kəlməsiz,

Nə qaşlarını çat, nə dərdə əyil.

Yeni ha görmürük ölümləri biz,

Yaşamaq özü də yenilik deyil.

 

 

7. Mahir Qarayevin tərcüməsi (1991)

 

Əlvida, ey gözəl dostum, əlvida,

Vaxtımız-vədəmiz yetişdi artıq.

Görüş də vəd edir bizə qarşıda

Qismətə yazılmış məlum ayrılıq.

 

Nə bircə kəlmə söz, nə dərd, nə giley...

Nə gərək?! Əlvida dostum, əlvida.

Nə ölmək, əlbəttə, təzə şey deyil,

Nə də ki yaşamaq qoca dünyada.

 

 

8. Firuz Mustafanın tərcüməsi

 

Əlvida, ey dostum, daha ayrılaq,

Vuran qəlbimdəsən mənim hər zaman.

Əzəldən gözlənən bu cür ayrılıq

Yeni görüşlər də vəd edir, inan.

 

Əlvida, əzizim, göz yaşını sil,

Bu kədər, bu qüssə yaraşmır bizə.

Bu həyatda ölmək təzə şey deyil,

Elə yaşamaq da deyildir təzə.

 

 

9. İsaxan İsaxanlının tərcüməsi (2009)

 

Salamat qal, vəfalı dost, salamat

Əzizim, hər zaman qəlbimdəsən sən.

Bizi bilərəkdən ayıran həyat,

Yeni görüşlərə səsləyir bu dəm.

 

Salamat qal, nə əl eylə, nə danış,

Nə qüssəni yaxın burax qəlbinə.

Ölmək heç zaman yenilik olmamış,

Yaşamaq da təzə deyil bilənə.